Bánh thưởng cho chó Sleeky

50.000₫

Hết hàng

Sản phẩm Bánh thưởng cho chó Sleeky   cung cấp dinh dưỡng và được sử dụng như một phần thưởng trợ giúp, khuyến khích Pet trong việc điều trị và đào tạo.

Bánh thưởng cho chó Sleeky 

Sản phẩm Bánh thưởng cho chó Sleeky   cung cấp dinh dưỡng và được sử dụng như một phần thưởng trợ giúp, khuyến khích Pet trong việc điều trị và đào tạo.

Trọng lượng: 75gr

Xuất xứ Bánh thưởng cho chó Sleeky  : Thái Lan

Sale

Không sẵn có

Hết hàng