Pate Royal canin Recovery 195 gr

73.000₫

Pate Royal canin Recovery 195 gr là sản phẩm thức ăn cho chó mèo giúp phục hồi sức khỏe dành cho chó & mèo , giúp dễ tiêu hóa

Pate Royal canin Recovery 195 gr là sản phẩm thức ăn cho chó mèo giúp phục hồi sức khỏe dành cho chó & mèo , giúp dễ tiêu hóa.

Pate Royal canin Recovery 195 gr dành cho chó, mèo đang phục hồi sức khỏe, đang mắc các bệnh nghiêm trọng hoặc mãn tính, chó mèo lớn tuổi hoặc trải qua phẫu thuật

Pate Royal canin Recovery 195 gr của Royal Canin, Pháp

Sale

Không sẵn có

Hết hàng