Thông báo tăng giá Royal Canin

Thông báo tăng giá Royal Canin

| |Tin tức

Royal Canin cam kết không đánh đổi chất lượng sản phẩm trong bất kỳ trường hợp nào, vì vậy việc tăng giá sản phẩm là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Thông báo tăng giá Royal Canin 10%. Bảng giá mới sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/12/2022. Trong thời gian tới, nếu tỷ giá EUR/VND có biến động, chúng tôi thông báo lại giá sản phẩm theo sự thay đổi này.

Xin chân thành cảm ơn!

Viết bình luận