🎉 Chính sách kí quỹ cho khách hàng tại Kún Miu năm 2018

🎉 Chính sách kí quỹ cho khách hàng tại Kún Miu năm 2018

| |Khách hàng đối tác và tuyển dụng


🎉 Chính sách kí quỹ cho khách hàng tại Kún Miu năm 2018
Nhu cầu 20.000 khách hàng của Kún Miu mong muốn nhiều dịch vụ và chính sách ưu đãi nhiều hơn khi mua hàng tại Kún Miu.Năm 2018 Kún Miu mở dịch vụ kí quỹ dành cho khách hàng thân thiết của Kún Miu với các gói và ưu đãi như sau:

💟Kí quỹ gói SILVER : KH kí quỹ cho KúnMiu với mức 10.000.000 VNĐ
➡Giảm 2% tổng đơn hàng ( Áp dụng toàn quốc)
➡Giảm 20% phí giao hàng ( Áp dụng khu vực HN)
➡Giảm 10% các dịch vụ Hotel,Spa… ( Áp dụng khu vực HN)
➡Đơn hàng giảm giá vẫn sẽ được tích điểm năm 2018

💟 Kí quỹ gói GOLD : KH kí quỹ cho KúnMiu với mức 15.000.000 VNĐ
➡Giảm 3% tổng đơn hàng ( Áp dụng toàn quốc)
➡Giảm 30% phí giao hàng ( Áp dụng khu vực HN)
➡Giảm 15% các dịch vụ Hotel,Spa… ( Áp dụng khu vực HN)
➡Đơn hàng giảm giá vẫn sẽ được tích điểm năm 2018

💟Kí quỹ gói DIAMOND : KH kí quỹ cho KúnMiu với mức 20.000.000 VNĐ
➡Giảm 4% tổng đơn hàng ( Áp dụng toàn quốc)
➡Giảm 50% phí giao hàng ( Áp dụng khu vực HN)
➡Giảm 20% các dịch vụ Hotel,Spa… ( Áp dụng khu vực HN)
➡Đơn hàng giảm giá vẫn sẽ được tích điểm năm 2018

⚠Lưu ý: KH chỉ được sử dụng 1 số điện thoại + 1 địa chỉ giao hàng duy nhất để Kún Miu tiện kiểm soát và thông báo đến Khách Hàng.
---------------------------------------------------
KH có nhu cầu hãy điền thông tin biểu mẫu dưới đây : https://goo.gl/forms/bQialLmge55IHBZm2
---------------------------------------------------

Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản

Viết bình luận