Tích điểm đổi quà 2019 tại Kún Miu

Tích điểm đổi quà 2019 tại Kún Miu

| |Khách hàng đối tác và tuyển dụng

Tích điểm đổi quà 2019 tại Kún Miu

📣 KÚN MIU xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý khách hàng chương trình Tích điểm vẫn được áp dụng trên tất cả các cơ sở của Kún Miu trong năm 2019.

💟 Nội dung chương trình như sau :
🔸 Mua hàng với hoá đơn 200.000 VNĐ sẽ được 1 điểm tương đương 5.000VNĐ
🔸 Tích điểm lũy tiến cộng dồn là ưu thế vượt trội so với tích điểm cố định 2017.
(Ví dụ lần 1: 150.000VNĐ, lần 2: 120.000VNĐ, cộng gộp 2 lần là 270.000 VNĐ = 1 điểm và 70.000 VNĐ sẽ được cộng dồn cho lần mua hàng tiếp theo)
🔸 Tích điểm cả bao to (Đây là 1 chính sách mới rất ưu đãi cho KH mua bao to)
🔸 Trừ điểm khi khách hàng trả hàng.
🔸 Chấp nhận tích điểm cho cả khi khách mua trên website: https://kunmiu.vn/.

👉 Xem chi tiết tại : https://kunmiu.vn/noi-dung-tich-diem

Viết bình luận