Thông báo tăng giá

Thông báo tăng giá

| |Tin Dịch vụ tại Kún Miu

Vì lí do có sự thay đổi về giá từ các hãng, Kún Miu xin thông báo tăng giá cụ thể như sau như sau:

- Từ ngày 1/6/2022 Royal Canin tăng giá từ 10 - 12%

- Từ tháng 5/2022 Me-o, Smartheart tăng giá từ 10 - 15%, Reflex tăng giá 5%

Thông báo tăng giá được áp dụng tại tất cả hệ thống online và offline của Kún Miu Pet Shop.

Mọi câu hỏi thắc mắc về thông báo tăng giá trên xin vui lòng liên hệ fanpage Kún Miu Pet Shop.

Xin cảm ơn!

#Royalcanin #Meo #Smartheart #Reflex