DUY NHẤT 7.7, DEAL HOT NGẬP TRÀN 

DUY NHẤT 7.7, DEAL HOT NGẬP TRÀN 

| |Tin khuyến mãi

💫 DUY NHẤT 7.7, DEAL HOT NGẬP TRÀN 

👉 Chỉ có tại đây:

https://shope.ee/2fllW9Q2YE 

https://shope.ee/1ftZTQFK3m 

https://shope.ee/1qCzfnHTKC 

🔥 Discount 10% CAP 30K MBS 109K (ngành hàng Thú cưng)

🔥 Voucher nhập tay:

Mã AFFROG - Giảm 15K đơn từ 15K

Mã AFFCORN - Giảm 30% tối đa 25K đơn từ 70K

Mã AFFDA - Giảm 20% tối đa 77K đơn từ 277K

Mã AFFTRON - Giảm 20% tối đa 117K đơn từ 377K

Mã AFF30T - Giảm 30% tối đa 30K đơn từ 70K

Mã AFFDUOC - Giảm 20% tối đa 177K đơn từ 777K

Mã AFFHAG - Giảm 20% tối đa 30K đơn từ K

Mã AFFNGU - Giảm 30% tối đa 68K đơn từ 177K

Mã AFFU40 - Giảm 50% tối đa 30K đơn từ 50K

Mã AFFDR1 - Giảm 30% tối đa 30K đơn từ 30K

Mã AFFCH2 - Giảm 20% tối đa 88K đơn từ 199K

#ShopXuHuong #ShopeeTuuTruong #Shopee #sansaleshopee #dealhotshopee #ShopeeVN #ShopeeGiCungRe #FreeshipChoMoiNha #shopeelive