Săn sale shopee cực đã

Săn sale shopee cực đã

| |Tin khuyến mãi

Săn sale shopee cực đã

* Nhập mã AFFVOTDI để được giảm 15% tối đa 30000đ cho đơn từ 99000đ. HSD: 0H – 23H59 11/11.

* Nhập mã AFFTAN15K để được giảm 15000đ cho đơn từ 99000đ. HSD: 0H – 23H59 11/11.

*Nhập mã AFFCBTOI15 để được hoàn 15000đ cho đơn từ 99000đ. HSD: 0H – 23H59 11/11.

*Nhập mã AFFDONBU để được giảm 11% tối đa 69000đ cho đơn từ 399000đ. HSD: 0H – 23H59 11/11.

*Nhập mã AFFSIUBU để được giảm 11% tối đa 111000đ cho đơn từ 499000đ. HSD: 0H – 23H59 11/11.

*Nhập mã AFFSAN100 để được giảm 25% tối đa 99000đ cho đơn từ 299000đ. HSD: 0H – 23H59 11/11.

- Mã độc quyền chỉ live trên LP lúc 0H 11/11:

Săn sale shopee cực đã tại https://shp.ee/9enjqdm

Mã giảm 200000đ cho đơn từ 399000đ. HSD: 0H – 23H59 11/11.

Mã giảm 25% tối đa 99000đ cho đơn từ 299000đ. HSD: 0H – 23H59 11/11.

- Mã khung prehype từ 8 – 11/11 còn nhiều lượt sử dụng trong Săn sale shopee cực đã tại :

Nhập mã AFF11VE để được giảm 15000đ cho đơn từ 99000đ. HSD: 8/11 – 11/11.

Nhập mã AFF11SO để được giảm 15000đ cho đơn từ 99000đ. HSD: 9/11 – 11/11.

Nhập mã AFF11NHA để được giảm 15000đ cho đơn từ 99000đ. HSD: 10/11 – 11/11.