SHOPEE SIÊU SALE 22.12

SHOPEE SIÊU SALE 22.12

| |Tin khuyến mãi

SHOPEE SIÊU SALE 22.12

Kún Miu Pet Shop sẵn sàng tung deal: https://shp.ee/ugv87fm

Vào Kho Voucher của chương trình SHOPEE SIÊU SALE 22.12 nhập ngay mã:

- 2212FMCG100K - Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K

- 2212HOAN300K0H - Hoàn 15% tối đa 300K cho đơn từ 1.000K

(*áp dụng cho một số khách hàng nhất định)

- 2212GIAMBAN25K - Giảm 100% tối đa 25K cho đơn từ 99K

- 2212GIAMBAN20K - Giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 0K

(*áp dụng cho khách hàng mới)

— Chưa hết, cùng chờ đón khung giờ 𝟬𝗛 - 𝟵𝗛 - 𝟭𝟮𝗛 - 𝟭𝟱𝗛 - 𝟮𝟭𝗛 chương trình SHOPEE SIÊU SALE 22.12:

🛒 Vô vàn mã giảm giá, hoàn xu áp dụng cho khung giờ nhất định.

🛒 Săn deal đồng giá chỉ từ 1K.

🛒 Lưu thêm mã giảm giá và hoàn xu tại đây: https://shp.ee/ugv87fm